JULY 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

AUGUST 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

SEPTEMBER 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

OCTOBER 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

NOVEMBER 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

DECEMBER 2019 –  MINUTES / FINANCIALS

JANUARY 2020 –  MINUTES / FINANCIALS

FEBRUARY 2020MINUTES

MARCH 2020MINUTES

JUNE 2020MINUTES

JULY 2020MINUTES

AUGUST 2020MINUTES / FINANCIALS

SEPTEMBER-A 2020MINUTES

SEPTEMBER-B 2020MINUTES / FINANCIALS

OCTOBER 2020MINUTES / FINANCIALS

NOVEMBER 2020MINUTES / FINANCIALS

DECEMBER 2020MINUTES / FINANCIALS

JANUARY 2021FINANCIALS

FEBRUARY 2021 – MINUTES / FINANCIALS

MARCH-A 2021 – MINUTES

MARCH-B 2021 – MINUTES / FINANCIALS

APRIL 2021 – MINUTES / FINANCIALS

MAY 2021 – MINUTES / FINANCIALS

JUNE 2021 – MINUTES / FINANCIALS

FEBRUARY 2022 – FINANCIALS